Požární cvičení

Jeden  nedělní podvečer v měsíci říjen  čtyři jednotky hasičů zasahovali v našem zařízení. Na místo dorazili hasiči z Osoblahy, Jindřichova, Slezských Rudoltic a Krnova.

Naštěstí se jednalo o nácvik zásahu na požár, který vznikl v jednom z 4. pater budovy. První se na místo cvičení dostavili místní hasiči z Osoblahy. Provedli průzkum a začali s likvidací požáru. Než však dorazili, zaměstnanci domova začali s evakuací obyvatel z budovy postižené požárem dle vnitřních postupů. Zařízení má svolávací plán, díky, kterému se dostavili i ostatní zaměstanci, kteří pomáhali s evakuací a s péči o evakuované osoby.

Během zásahu probíhalo natažení hadicového vedení k likvidaci požáru u výtahu v druhém patře zadní části budovy, kde byl simulován požár. Jak zaměstnanci, tak hasiči  neměli tušení o tom, že jde o cvičný oplach. Zaměstnanci domova zvládli evakuaci  na výbornou. Před příjezdem prvních hasičů měli již všechny obyvatele  požárem zasažené budovy evakuované v bezpečí přízemí budovy.   Hasiči využili nácvik k prohlédnutí budovy a vyzkoušení bezpečnostních prvků v domově a především i zaěstnanci domova si vyzkoušeli, zda jsou schopni i v tak malém počtu dostat ovbyvatele domova do bezpečí. Do budoucna doufáme, že se hasiči budou u nás obejvovat pouze v případě cvičení.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 27. listopadu 2016