Kultura

Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmu obyvatel.  Veškerých nabízených činností se obyvatelé zúčastňují zcela dobrovolně.

Nabídku a realizaci různých volnočasových aktivit má na starosti pracovnice sociální péče – terapeutka, která se snaží spolupracovat s výborem obyvatel.
V různě velkých skupinách se maluje, vystřihuje, lepí i šije. Výtvarné techniky jsou stále pestřejší a finální výrobky pak aktuálně zdobí veškeré prostory domova. K nabízeným činnostem patří také hraní společenských her (šachy, dáma, karty, člověče nezlob se apod.), společné procházky, vaření, společná protahovací cvičení, muzikoterapie i videoklub. Nově vzniklý klub seniorů se redakčně podílí na vydávání vlastního domovního občasníku, který našim obyvatelům zábavnou formou přibližuje aktuální dění v domově za určité časové období, případně i to, co se chystá

společenské hry

Vedení domova zajišťuje různá vystoupení uměleckých souborů a v rámci spolupráce s místní základní a mateřskou školou také kulturní vystoupení dětí. Společné oslavy církevních svátků jsou samozřejmostí. Domov má vlastní knihovnu, k dispozici jsou i časopisy a denní tisk.
Věřící obyvatelé pravidelně navštěvují naši vlastní domovskou kapli. K areálu domova patří zahrada s květinovými záhony, lavičkami a pergolou.

volnočasové aktivity