Zdravotní péče DPS

Domov pro seniory Osoblaha, p.o. zajišťuje uživatelům nepřetržitou 24 hodinovou zdravotní a ošetřovatelskou péči dle aktuálního zdravotního stavu.Péči zajišťjí pracovníci přímé obslužné péče a zdravotní sestry.   Pomáhají  uživatelům se zvládáním běžných denních činností jako jsou hygiena, oblékání, stravování , dohlížejí na dodržování léčebného režimu a jiné…

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Při nástupu do zařízení mají uživatelé možnost volby ošetřujícího lékaře. Buďto zůstávají u svých praktických lékařů anebo si převedou dokumentaci k lékaři v našem zařízení.  Každou středu  v našem zařízení ordinuje praktická lékařka  Mudr. Hana Zouharová .  Odborný zdravotnický personál sleduje zdravotní stav uživatelů,  dohlíží, příp. pomáhá s dodržováním léčebného režimu, připravuje a podává léky dle ordinace lékaře, aplikuje inzulín, injekce, provádí převazy ran, pečuje o stomie, permanentní katétry, zajišťuje krmení uživatelů pomocí sondy apod.

Zdravotnický personál nepřetržitě sleduje zdravotní stav našich uživatelů  a v případě potřeby doporučí návštěvu  lékaře, dále pak dohlíží na dodržování léčebného režimu. V případě, že se uživatel rozhodne z vlastní vůle nedodržovat či ukončit léčbu, oznámí zdravotnický personál tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. Uživatel, u kterého vznikne důvodné podezření, že onemocněl infekční chorobou, dodržuje   a řídit se pokyny zdravotnického personálu, aby zařízení mohlo zamezit případnému šíření infekce.

Pokud ošetřující lékař rozhodne o nutnosti hospitalizace nebo pokud zařízení již nebude schopno poskytnout zdravotní péči odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatele, zajistí   tuto péči v příslušném zdravotnickém zařízení. Zdravotnické a ošetřovatelské úkony indikované lékařem jsou uživatelům hrazeny z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím zdravotní pojišťovny, u níž jsou zaregistrovány. Cenu jednotlivých zdravotních a ošetřovatelských výkonů hodnotí zdravotní pojišťovna.

 Provádíme také léčebně preventivní péči. Tato péče  představuje mimo jiné masáže, cvičení na lůžku na ošetřovatelském oddělení, cvičení skupinové, rehabilitace chůzí pomocí chodítek, o berlích a holích. Využívá se megnetoterapie, termomasážní polštář, solux, parafinové zábaly a obklady, výřivka na horní a dolní končetiny, elektrický ruční masážní přístroj, rotoped a ruční masáže celého těla. Ke koupání imobilních klientů slouží moderní výškově nastavitelná perličková vana, zvedací vozík, speciální sprchové křeslo a sprchovací lůžko s dezinfekčním panelem.